Тракийско магаре – Родопите по магарешки пътеки

Пълна информация за разходката може да намерите тук.