1 май с нашите магарешки приятели

Един добър 1 май на нашите магарешки приятели, животни, използвани в миналото като неуморни работници, но винаги верни и послушни. Ние се възползваме от тяхната сила да пренасят камъни, за да завършат градината ни в Happy Donkeys.

Кампания за една чиста и зелена България в компанията на нашите мили приятели Магаретата. Кампания за една чиста и зелена България в компанията на нашите мили приятели Магаретата. Кампания за една чиста и зелена България в компанията на нашите мили приятели Магаретата.